Welkom bij Zorg in Lijn

‘Zorg in Lijn’ is een samenwerkingsverband van zelfstandige adviseurs en projectmanagers met hart voor de gezondheidszorg. Op basis van ruime ervaring kunnen wij uw organisatie helpen bij het maken van strategische keuzes en bij het realiseren van uw veranderambities. Onze drijfveer is om een concrete bijdrage te leveren aan de kwaliteit en houdbaarheid van de zorg die onze klanten aanbieden. We werken op het snijvlak van techniek en de primaire en ondersteunende processen. Daarbij nemen we het zorgproces als uitgangspunt.

‘De druk op het zorgbudget zal in de toekomst blijven groeien vanwege de verwachte toename van het aantal chronisch zieken, mensen met een psychiatrische aandoening en de vergrijzing.’